Sözlükte "temerrüt" ne demek?

1. Dik kafalılık, kafa tutma.
2. Direnim2.

Temerrüt kelimesinin ingilizcesi

1. obstinacy, perverseness; recalcitrance. 2. law default, failure to meet a financial obligation.
Köken: Arapça

Temerrüt ne demek? (Ekonomi)

(Direnim-Default) Yasa ve sözleşmeye göre yapılması gerekeni zamanı geldiğinde yapmama, buna karşı durma, direnme anlamında hukuki bir kavram, (a) Alacaklının temerrüdü: Yapılacak veya verilecek şey, usulüne uygun biçimde kendinden istendiği halde, alacaklının bunu yerine getirmeyi reddetmesi, ya da borçlunun borcunu yerine getirmesi için gerekli işlemleri yapmaktan kaçınması durumu. (b) Borçlunun temerrüdü: Muaccel borçların (süresi olmayan, süresi dolmuş olan borçlar) alacaklıları tarafından istenmesine rağmen ödenmemeleri. Temerrüd durumunda doğacak zarar ve biriken faizlerin ödenmesi gerekli olabilir.

Son eklenenler